Bergatagen - Bärsärkatoner
1.Där solens strålar ej kan banna oss
2.I stenstoder väckas svart blod
3.Prydd med horn och stank
4.Oheliga natt, plundrarnatt
5.Bland fanskap och otyg
6.Flugsvampsrus i krigarblod svalla
7.Kristnat kött och mjöd
8.Kyrkklockorna klämtar aldrig mer
9.Boiler (Limp Bizkit cover)
Length: 32:26

Bärsärkatoner

Score:
N/A
Not rated

Tracklist
Length: 32:26

  1. Där solens strålar ej kan banna oss
  2. I stenstoder väckas svart blod
  3. Prydd med horn och stank
  4. Oheliga natt, plundrarnatt
  5. Bland fanskap och otyg
  6. Flugsvampsrus i krigarblod svalla
  7. Kristnat kött och mjöd
  8. Kyrkklockorna klämtar aldrig mer
  9. Boiler (Limp Bizkit cover)

Reviews for
'Bergatagen - Bärsärkatoner'
'Bärsärkatoner'

There are no reviews for 'Bergatagen - Bärsärkatoner' yet, stay tuned. Trusted Users can write album reviews.

Meanwhile, check out the existing Black Metal Album Reviews.185 Hits

0 Comments
for 'Bergatagen - Bärsärkatoner'

No comments yet.
Leave a comment
for 'Bergatagen - Bärsärkatoner'

Leave a comment
for 'Bergatagen - Bärsärkatoner'

Create an account or log in to post comments.

Support Lycanthropia.net

Buy albums online through our site's links

Whenever you buy albums through our site, we receive a few cents for each sale, at no extra cost.

This helps us to stay online, and advert-free. Thank you for your continued support.

Report an error
Report an error on this page
Return to top
Page loaded in 0.32 seconds
Loaded in 0.32 s.