Malokarpatan - Nordkarpatenland
1.Nordkarpatenland
2.V okresném rybníku hastrman už po stáročá vyčína
3.Ked starého Bartolína ze šenku na táčkach zvážali
4.Ked svetlonosi započnú v močariskách nazeleno svícit
5.Nedlho po púlnoci opacha sa doplazila z dzíry
6.V hustej hore na stračích nohách striga chalupu svoju ukrýva
7.Ked gazdovi upeleší sa v chyži nezdoba zmok
8.V rujnovej samote pocichu dumá lovecký zámek zvlčilého grófa
9.Na horárni ve folvarku šafári rohatý jáger
10.Ve starém mlyne čerti po nocách mariáš hrávajú

Nordkarpatenland

 • Style: Black Metal
  Genre infoTo keep things simple, albums are grouped into a handful of approximate styles.
 • Year: 2017
 • Country: Slovakia

Tracklist

 1. Nordkarpatenland
 2. V okresném rybníku hastrman už po stáročá vyčína
 3. Ked starého Bartolína ze šenku na táčkach zvážali
 4. Ked svetlonosi započnú v močariskách nazeleno svícit
 5. Nedlho po púlnoci opacha sa doplazila z dzíry
 6. V hustej hore na stračích nohách striga chalupu svoju ukrýva
 7. Ked gazdovi upeleší sa v chyži nezdoba zmok
 8. V rujnovej samote pocichu dumá lovecký zámek zvlčilého grófa
 9. Na horárni ve folvarku šafári rohatý jáger
 10. Ve starém mlyne čerti po nocách mariáš hrávajú

Reviews for
'Malokarpatan - Nordkarpatenland'
'Nordkarpatenland'

There are no reviews for 'Malokarpatan - Nordkarpatenland' yet, stay tuned. Trusted Users can write album reviews.

Meanwhile, check out the existing Black Metal Album Reviews.159 Hits

0 Comments
for 'Malokarpatan - Nordkarpatenland'

No comments yet.
Leave a comment
for 'Malokarpatan - Nordkarpatenland'

Leave a comment
for 'Malokarpatan - Nordkarpatenland'

Create an account or log in to post comments.

Buy Malokarpatan albums online

Buy albums online through our site's links

Whenever you buy albums (or anything else) through our site, we receive a few cents for each sale.

This helps us to pay server costs, and remain advert-free. Thank you for your support.

Report an error
Report an error on this page
Return to top
Page loaded in 0.33 seconds
Loaded in 0.33 s.