Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit
1.Pagkawasak Ng Langit
2.Ang Pagkahulog sa Kabaliwan
3.Bulong Ng Kagubatan
4.Cursed Wolves Attack
5.Bakas Ng Luha
6.Mga Taon Ng Dusa at Kamatayan
7.Pagtitig sa Mga Mata Ng Patay
8.Karnal
9.Sagwan
10.Black Lord of the Unlight
11.Apophis
Length: 50:15

Ang Pagkawasak Ng Lagit

Tracklist
Length: 50:15

 1. Pagkawasak Ng Langit
 2. Ang Pagkahulog sa Kabaliwan
 3. Bulong Ng Kagubatan
 4. Cursed Wolves Attack
 5. Bakas Ng Luha
 6. Mga Taon Ng Dusa at Kamatayan
 7. Pagtitig sa Mga Mata Ng Patay
 8. Karnal
 9. Sagwan
 10. Black Lord of the Unlight
 11. Apophis

Reviews for
'Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit'
'Ang Pagkawasak Ng Lagit'

There are no reviews for 'Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit' yet, stay tuned. Trusted Users can write album reviews.

Meanwhile, check out the existing Black Metal Album Reviews.16 Hits

0 Comments
for 'Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit'

No comments yet.
Leave a comment
for 'Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit'

Leave a comment
for 'Sentensya - Ang Pagkawasak Ng Lagit'

Create an account or log in to post comments.

Support Lycanthropia.net

Buy albums online through our site's links

Whenever you buy albums through our site, we receive a few cents for each sale, at no extra cost.

This helps us to stay online, and advert-free. Thank you for your continued support.

Report an error
Report an error on this page
Return to top
Page loaded in 0.24 seconds
Loaded in 0.24 s.